Výhody externej spolupráce

Výhody externej spolupráce

• ČAS - vedenie spoločnosti sa môže sústrediť na hlavné ciele spoločnosti

• EFEKTIVITA - je to efektívnejšie riešenie ako vynakladať finančné prostriedky na školenie a mzdu pracovne nevyťaženého zamestnanca,

• CENA - zmluvne dohodnutá cena za outsourcovanie je konečná a obsahuje aj ďalšie skryté náklady ako vzdelávanie a podobne.

• OBJEKTIVITA - nezávislosť od pracovného prostredia pri výkone interných auditov

• FLEXIBILITA - pripravenosť riešiť operatívne požiadavky spoločnosti / odstránenie problému pri kumulovaných funkciách /

• EXTERNÝ PRÍSTUP - uplatnenie získaných skúseností a efektívnych riešení vo vašej spoločnosti

• PRUŽNOSŤ OBCH. VZŤAHU - flexibilita zmluvného vzťahu / mandátna zmluva, krátka výpovedná doba a pod. /