Osvedčenia

Osvedčenia a certifikáty

 • Interný audítor Intergrovaného systému manažérstva podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 19011:2002
  Školiteľ: BUREAU VERITAS SLOVAKIA s.r.o. Rozsah: 24 hodín

 • QM - Manažér systémov kvality so záverečnou skúškou
  Školiteľ: MASM Žilina s.r.o. Rozsah: 160 hodín

 • Manažér / Interný auditor EMS podľa normy ISO 14001:2004
  Školiteľ: SGS Slovakia s.r.o. Rozsah: 24 hodín

 • Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 na systém manažérstva kvality
  Školiteľ: EWTUV Bratislava s.r.o. Rozsah: 16 hodín

 • Metrológia v systéme kvality
  Školiteľ: MASM Žilina s.r.o. Rozsah: 16 hodín

 • QM - AU Príprava audítora pre výkon interného auditu v systéme manažérstva kvality
  Školiteľ: MASM Žilina s.r.o. Rozsah: 32 hodín

 • Inžinierstvo kvality produkcie
  Materiálovotechnologická fakulta Trnava, STU Bratislava