Cenník

CENNÍK

1. Služby externého manažéra kvality od 100 EUR/mesačne

2. Služby manažéra integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001- ISO 14 001- OHSAS 18 001) od 250 EUR/mesačne

3. školiaca a lektorská činnosť v uvedených oblastiach cena podľa rozsahu

4. Výkon interných a externých auditov cena podľa rozsahu

5. Zastupovanie spoločnosti na certifikačných, recertifikačných a dozorných auditov, výkon preskúmania manažmentom cena podľa rozsahu

6. Zavedeníe manažérskych systémov „na kľúč“ vypracovaním kľúčovej dokumentácie od 500 EUR / spoločnosť.