Ponuka služieb

Ponuka služieb1. Konzultačné a poradenské služby zamerané na zavádzanie manažérskych systémov podľa noriem ISO:

 • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2008
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(BOZP) podľa špecializácie OHSAS 18001:2008

  2. Služby externého manažéra kvality

  3. Služby manažéra integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001- ISO 14 001- OHSAS 18 001)

  4. školiaca a lektorská činnosť v uvedených oblastiach

  5. Výkon interných a externých auditov

  6. Zastupovanie spoločnosti na certifikačných, recertifikačných a dozorných auditov, výkon preskúmania manažmentom

  7. Zavedeníe manažérskych systémov „na kľúč“ vypracovaním kľúčovej dokumentácie.